نهضت سوادآموزی استان همدان

اطلاعات سواد آموزی

ابلاغ نرخ حق التدريس ساعتي نيروهاي آزاد و آموزشياران نيمه وقت نهضت سوادآموزی

طي بخشنامه اي از سوي معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش انجام شد

ابلاغ نرخ حق التدريس ساعتي نيروهاي آزاد و آموزشياران نيمه وقت نهضت سواد آموزي به ادارات كل آموزش و پرورش كشور

نرخ حق التدريس ساعتي نيروهاي آزاد و آموزشياران نيمه وقت نهضت سواد آموزي طي بخشنامه اي از سوي وحيد كيارشي ، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش و پرورش استان هاي كشور ابلاغ شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، در اين بخشنامه آمده است؛ پيرو دستور العمل شماره 27/710 ، 21 تيرماه سال 90 و اصلاحات بعدي آن در ارتباط با رعايت سقف ساعت حق التدريس و با توجه به افزايش ضريب حقوق كاركنان موضوع مصوبه شماره 58404/ت 48093 ه ، 27 خردادماه سال 91 هيأت محترم وزيران ، نرخ حق التدريس ساعتي نيروهاي آزاد و آموزشياران نيمه وقت نهضت سواد آموزي از تاريخ اول فروردين ماه سال 91 به شرح زيراعلام مي گردد:

براساس اين گزارش، نرخ حق التدريس ساعتي نيروهاي آزاد و آموزشياران نيمه وقت نهضت سواد آموزي براي نيروهاي داراي مدرك ديپلم بصورت تمام وقت 32924 و بصورت غير تمام وقت 30992 ، دارندگان مدرك فوق ديپلم بصورت تمام وقت 38479 و بصورت غير تمام وقت 36225، دارندگان مدرك ليسانس بصورت تمام وقت 43470 و بصورت غير تمام وقت 41055، دارندگان مدرك فوق ليسانس بصورت تمام وقت 49266 و بصورت غير تمام وقت 46690 و براي دارندگان مدرك دكتري بصورت تمام وقت 55062 و بصورت غير تمام وقت 52325 قابل پرداخت خواهد بود.

در اين بخشنامه آمده است، ساير مفاد دستورالعمل 35/710 ، 30 آذرماه سال 88 در خصوص موضوع مطروحه به قوت خود باقي خواهد بود.


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:41  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

ابلاغ چارچوب و كليات برنامه درسي مرحله اول آموزش بزرگسالان(نهضت سوادآموزي)

براساس مصوبه هشتصدوشصت و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش انجام شد:
ابلاغ چارچوب و كليات برنامه درسي مرحله اول آموزش بزرگسالان(نهضت سوادآموزي)

چارچوب و كليات برنامه درسي مرحله اول آموزش بزرگسالان(نهضت سوادآموزي) ازسوي شوراي عالي آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش , در هشتصدوشصت و دومين جلسه  شوراي عالي آموزش و پرورش در تاريخ  بيست و سوم خردادماه91  با عنايت به تبصره مواد5و11 ساختار آموزشي مرحله اول آموزش بزرگسالان مصوب هشتصدوسي و سومين جلسه  شوراي عالي آموزش و پرورش در نوزدهم بهمن ماه سال89,چارچوب و كليات برنامه درسي مرحله اول  آموزش بزرگسالان(نهضت سوادآموزي) تصويب شد.

براساس اين گزارش، وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامۀ درسي مرحلة اول آموزش بزرگسالان (نهضت سواد آموزي) را با رعايت چارچوب زير تدوين و به تاييدكميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي  شوراي عالي آموزش و پرورش برساند.

اين گزارش مي افزايد، دراين مصوبه در بخش اهداف دورۀ سوادآموزي آمده است:

دورۀ سوادآموزي، دوره اي است كه به منظور دستيابي افراد بزرگسال به حداقل سواد، طراحي و اجرا مي شود. طول اين دوره حداقل 400 و حداكثر 550 ساعت مي باشد.

براين اساس اهدف  اين دوره عبارتنداز:

1- كسب مهارت خواندن و نوشتن،  فهم و درك  متون ساده فارسي

2- انجام محاسبات رياضي در حد چهار عمل اصلي

3- آشنايي با قرآن و كسب مهارت هاي اوليّة روخواني قرآن

4- آشنايي بيشتر با معارف ديني و فرهنگ اسلامي

همچنين در اين مصوبه در بخشاهداف كلي دوره تحكيم آمده است :دورة تحكيم سواد دوره اي است كه فرصت استمرار و پايداري آموخته ها وكاربرد آن را براي كساني كه دورة سواد آموزي را گذرانده اند وتمايل به ادامه تحصيل ندارند، فراهم مي سازد. طول اين دوره معادل 200 ساعت مي باشد كه 70 ساعت حضوري و 130ساعت غير حضوري است، اهدف  اين دوره عبارتنداز:

1-     پيشگيري از بازگشت به بي‏سوادي

2-     ايجاد ارتباط بين سوادآموزي و آموزش مهارت‏هاي اساسي زندگي

3-     زمينه‏سازي يادگيري مادام‏العمر

درادامه اين گزارش به اهداف كلي دوره انتقال اشاره شده و آمده است:

دورة انتقال ، دوره اي است كه فرصت ادامة تحصيل براي كساني كه دورة سواد آموزي را گذرانده اند يا كساني كه فاقد شرايط ادامه تحصيل در نظام آموزش وپرورش رسمي هستند را  فراهم مي سازد. طول اين دوره 800 ساعت مي باشدو هدف هاي اين دوره عبارتنداز:

1- گسترش مهارتهاي خواندن و نوشتن و درك مطلب و كاربرد آن در زندگي

2- گسترش فرهنگ و معارف ديني و توانمند سازي افراد در به كارگيري دستورات ديني در زندگي فردي و اجتماعي

3- آشنايي بيشتر با مفاهيم رياضي وعلوم وتوانمندي به كارگيري آن در زندگي روزمره

4- رشد بينش اجتماعي ، فرهنگي و سياسي بزرگسالان

اين گزارش مي افزايد:رويكرد هاي اصلي تدوين برنامۀ درسي آموزش بزرگسالان با توجه به ويژگي هاي مخاطبان و انتظار جامعه از آنان و سياست هاي شتاب بخشي به امر سوادآموزي همراه با ارتقاي فرهنگ اسلامي ايراني بزرگسالان عبارتند از:

1- رويكرد مبتني بر نيازها و علايق: تطابق بين محتواي برنامه درسي با نيازها و علايق يادگيرنده كه منجر به تقويت انگيزش و ايجاد فرصت هاي بيشتر يادگيري مي شود و يادگيرنده را به طور فعال در چرخۀ يادگيري درگيرمي سازد ،استعداد هاي بالقوه او را شكوفا مي كند و زمينۀ يادگيري مادام العمرش را فراهم مي آورد.

2- رويكرد فرهنگي-تربيتي: اين رويكرد بر تجربۀ فرهنگي و اجتماعي يادگيرنده تاكيد و به او به عنوان فردي كه در بستر و شرايط فرهنگي و اجتماعي خاصي قرار دارد، نگاه مي كند. علاوه براين، تلاش دارد تا از طريق برنامه هاي درسي و ارزش ها، سنّت ها و اخلاقيات پذيرفته شدۀ جامعه را به يادگيرنده منتقل نمايد، به طوري كه فرد را براي پذيرش نقش و مسئوليت در جامعه آماده كند.

3- رويكرد موضوعي: موضوع هاي درسي در شكل دادن به ساختار كل برنامۀ درسي، نقش اساسي دارند و هر موضوع (مانند زبان فارسي ، رياضيات و علوم تجربي ) نيز از ساختار منحصر به فردي برخوردار است كه دستيابي به دانش جديد و تبحر يادگيرنده در ساختار موضوع هاي گوناگون را امكان پذير مي سازد. لذا در اين رويكرد، برنامۀ درسي بر پايۀ چگونگي رشد و توسعة دانش در حوزه هاي گوناگون علمي سازماندهي مي شود.

براساس اين گزارش اصول حاكم در اين چارچوب شامل:

1- حاكميت ارزش هاي ديني و فرهنگ اسلامي بر برنامة سوادآموزي.

2- پيوند آموزش  مهارت هاي زندگي و يادگيري مادام العمر با سواد آموزي.

3- تاكيد بر فرآيند يادگيري به جاي قاعده آموزي.

4- توجه به تفاوت هاي فردي، ويژگي هاي شناختي ، اجتماعي ، عاطفي و ارزشي سواد آموزان.

5- بهره گيري تركيبي از روش زبان آموزي براي آموزش مهارت هاي خواندن و نوشتن به سواد آموزان.

6- ايجاد حس موفقيت و استقلال درسوادآموز طي فرآيند سوادآموزي.

7- تاكيد بر استقرار هويت اسلامي- ايراني در سوادآموزي.

8- تاكيد بر تقويت انسجام اجتماعي و وحدت ملي.

9- ارجحيت زبان نوشتاري برگفتاري.

10- رعايت سيرِ زبان آموزي فارسي در آموزش روخواني قرآن كريم.

درادامه اين گزارش با اشاره به اصول كلي انتخاب و سازماندهي محتوا آمده است:

1- محتوا بايد متناسب با فناوري آموزشي و برپاية نيازها و علايق و رعايت ويژگي‏هاي بزرگسالان تدوين گردد.

2- مسايل واقعي و روزمره زندگي براي فعال شدن سوادآموزان در يادگيري مورد توجه قرار گيرد.

3- تلفيق مفاهيم وموضوع هاي آموزشي از ساده به مشكل مورد توجه قرار گيرد.

4- در سازماندهي و تدوين محتواي آموزشي بايد شرايط خود ارزيابي فراهم شود.

5- علاوه بركتاب‏هاي درسي بايد براي يادگيري غيرحضوري و مستقل ، كتاب، منابع، مواد و بسته هاي آموزشي تدوين و توليد شود.

6- در سازماندهي محتوا به تجارب عينيت يافته سوادآموزان بزرگسال توجه شود.

7- محتوا بايد انگيزه خود آموزي و خودگرداني در يادگيرندگان را تقويت كند.

اين گزارش مي افزايد ارزشيابي در اين چارچوب شامل ارزشيابي برنامۀ درسي به منظور آگاهي از تناسب عناصر برنامه با شرايط و ويژگي هاي سواد آموز، امكانات، محدوديت ها و قابليت اجراي آن، توسط برنامه ريزان و ارزشيابان برون سازماني انجام مي شود. در ارزشيابي برنامه درسي، بايد اطلاعات مربوط به موارد زير جمع آوري شود تا برنامه ريزان بتوانند بر پايۀ آن بازبيني و اصلاحات لازم در بخش هاي مختلف برنامه را به عمل آورند.

1- كارآيي، تناسب و مقبوليت اهداف برنامۀ درسي در تأمين نيازهاي آموزشي سواد آموزان و جامعه.

2- ارتباط و نحوۀ سازماندهي محتواي برنامۀ درسي با اهداف، علايق و توانايي هاي سواد آموز.

3- سود مندي و اعتبار علمي محتوا.

4- ميزان تناسب روش هاي ياددهي- يادگيري  با اهداف و كارآيي برنامه در ارائه محتوا و خود آموزي سواد آموزان.

5- ميزان تناسب امكانات اجرايي با برنامۀ درسي و ميزان آمادگي عوامل اجرايي و آموزشي.

6- تناسب روش ها و ابزار هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با اهداف ، محتوا و روش هاي تدريس.

درارزشيابي پيشرفت تحصيلي نيز بايد:

1- به سنجش و ارزشيابي به عنوان جزء تفكيك ناپذير از فرآيند ياددهي- يادگيري نگريسته شود.

2- هدف اصلي ازسنجش و ارزشيابي، اصلاح و بهبود آموخته ها و يادگيري سواد آموزان و فرآيند  ياددهي- يادگيري آنان باشد.

3- در سنجش آموخته ها و يادگيري سوادآموزان، توانايي آنان دركاربرد آموخته هايشان درامور روزمره زندگي مورد توجه قرار گيرد.

4- از خود سنجي و ديگر سنجي به عنوان ابزاري براي جمع آوري اطلاعات مكمل ساير ابزار ها، استفاده شود.

5- نتايج سنجش و ارزشيابي به گونه اي به سواد آموزان منعكس شود كه آنان را در زمينۀ يادگيري و شركت دركلاس درس ، تشويق و ترغيب نمايد.

6- از انواع سنجش و ارزشيابي ( ورودي ،تكويني وپاياني) استفاده شود .

درپايان اين گزارش به روش هاي سواد آموزي و صلاحيت هاي حرفه اي آموزش دهندگان اشاره شده و آمده است :

از آنجايي كه سواد آموزي صرفا از طريق برون سپاري و بهره گيري از كاركنان رسمي آموزش و پرورش و سايردستگاه هاي دولتي، بازنشستگان لشكري و كشوري، ظرفيت بخش غير دولتي و همه افرادي كه استخدام بر آنها مترتب نيست، به مرحله اجرا در مي آيد، لذا شرايط، ضوابط، صلاحيت ها و ويژگي هاي افرادي كه براي همكاري دعوت مي شوند، از سوي سازمان نهضت سوادآموزي تعيين و پس از تاييد وزير آموزش و پرورش ابلاغ مي شود.

 

 


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 11:19  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا قرائتی در جمع هنرمندان

حجت الاسلام  و المسلمین حاج آقا قرائتی  در جمع هنرمندان :

برای چیزهای مقدس حساب دیگر باز کنید، کارهای مقدس را نگاه مقدسانه داشته باشید.

حجت الاسلام  و المسلمین قرائتی نماینده ولی فقیه در سازمان نهضت سواد آموری  در جلسه هم اندیشی برخی از هنرمندان  با سازمان  با بیان اینکه کار برای خدا ماندگار تر است اظهار داشت :اگر چیزی با سوز باشد اثر می گذارد. هر جا که فیلم می سازید نیت تان رضایت خدا باشد در کارتان هدفمند باشید

  نماینده ولی فقیه در سازمان نهضت سواد آموری  با تصریح کار در هدف و ارزش ها با هم متفاوت هستند بیان داشت : نوع کار با هم فرق کند برا ی چیزهای مقدس حساب دیگر باز کنید کارهای مقدس را نگاه مقدسانه داشته باشید. برخی از کارها وظیفه ملی است .

 وی در ادامه جامعه را مدیون روستائیان و کشاورزان دانست و ادامه داد که  بی سوادان به گردن ما حق دارند. چون لباس و غذای ما از روستایی و کشاورز است ما به روستایی و کشاورز بدهکار هستیم. چون در جایی که باید  برای روستا مدرسه بسازند برای آنها نساختند و برای شهرنشیانان دانشگاه ساختند.

 حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با اشاره به کلام حضرت امیرعلیه السلام  گفت : هر جا گرسنه باشد معلوم است کسی بیشتر خورده است. برای طبقه محروم سرمایه گذاری کنید و وظیفه ماست که خدمت کنیم .

 نماینده ولی فقیه در سازمان نهضت سواد آموری  با بیان جنبه های مثبت و منفی هنراظهار داشت  : هنر نقش مهمی دارد صوت خوب ، اذان خوب .هنر اگر منفی باشد سامری می شود. هنر اگر مثبت باشد خیر انجام می دهد. فیلم های کوتاه و اثر گذار بسازید .خدا به انسان دو چشم داده است  که بهتر از دروبین کار می کند.. نعمت ها را برای آنها بیان کنید که شکرگزار باشند.

وی خاطر نشان کرد در قرآن حدود 400 آیه است که دو قلو هستند و تضادها را بیان می کنند ،تضاد بین دانستن  و ندانستن ، ادامه داد: در فلیم ها خطرات بی سوادی و فواید علم را نشان دهید...فیلم کوتاه و کلمات کوتاه در ذهن می ماند.. مثل نهج البلاغه که کلمات قصار دارد .کتاب و فیلم های مردمی خیلی در ذهن می ماند. گاهی چیزهایی ساخته می شود که وجود خارجی ندارد. از زندگی مردم فیلم بسازید. الان پر بیننده ترین بحث های مذهبی بحث درسهایی از قرآن است که بعد ار نماز جمعه تهران  از نظر بینده مقام دوم را دارد..  در کارهایتان کلمات ساده ، روان و ساده ترین عبارت ها را به کار ببرید.

گفتند  امام زمان که 5 ساله بود چطور امام شد. باید به این عده گفت چطور فلاش که یک قطعه فلز است  کل اطلاعات  را از یک قطعه فلز دیگر به اسم رایانه می گیرد  و منقل می کند ، ولی خدواند نمی تواند اطلاعات امام را به را به یک بچه چهار ساله انتقال دهد. بی سوادی اول زیاد بود ولی مثل درخت توت با یک اشاره می ریختند  اما  الان مثل درخت گردو شده اند به سختی می ریزند. مشکل ما جذب بی سوادی است. فیلم هایی بسازید که صحنه های ملموسی داشته  باشد. مثل عروسی که در خانه آشپزی می کند و مادر شوهرش درس می خواند . ما ضامن وقت مردم هستیم . چیزهایی درست کنید که وقت مردم را هدر ندهد. شرط فیلم خوب این است که ساده و ارزان  و ماندگارباشد و عوام بفهمد و  خواص بپسند. برخی از بحث ها جاهای خاص  می خواهد. کارتان برای رضای خدا باشد، نیت تان پول نباشد.دنیا برای شماست نه شما برای دنیا. هدف مقدس اگر باشد خدا قول داده که کمک کند.. مردم می گویند کدخدا را ببین ده را بچاپ وهنرمند می گوید خدا را ببین دلها را بچاپ.

نماینده ولی فقیه در سازمان نهضت سواد آموری  ادامه داد :اگر کار برای برای خدا باشد خدا کمک می کند در کارهایتان سوادآموزان را از طریق پدر، مادر و  فرزند  و شوراهای اسلامی و... به سواد آموزی دعوت کنید ..

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی  در خاتمه بیانات خود با اشاره به مشکلات کشور گفت : مشکلات مملکت ما بعد از سوادآموزی  مسئله ازدواج  و اشتغال جوانان است .ما باید فرهنگ را عوض کنیم امیدوارم که استعدادتان را در راه خدا صرف کنید.


منبع خبر :   روایط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 8:42  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

با همکاری مدیران و آموزشیاران بی سوادی از استان ریشه کن خواهد شد.

با برنامه ریزی های به عمل آمده و همکاری مدیران و آموزشیاران سواد آموزی طی سه سال آینده بی سوادی از استان ریشه کن خواهد شد.
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان:

مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی نقش کلیدی و اساسی در شناسایی بی سوادان دارند

 و می توانند گام های بلندی در ریشه کنی بی سوادی بردارند

 رضا میرزایی نکو در جمع مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی شهرستان فامنین با اشاره به شرح وظایف مدیران مدارس گفت: مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی نقش کلیدی و اساسی در شناسایی بی سوادان دارند و می توانند گام های بلندی در ریشه کنی بی سوادی بردارند.

وی افزود: با برنامه ریزی های به عمل آمده و همکاری مدیران و آموزشیاران سواد آموزی طی سه سال آینده بی سوادی از استان ریشه کن خواهد شد.

وی اظهار داشت :درزمان ثبت نا م دانش آموزان مدیران باید از میزان سواد اولیاء دانش آموزان مطلع شده و فرم ویژه های که برای همین منظور طراحی شده را تکمیل نمایند..

غلامی افزود: ثبت نام از دانش آموزان به صورت الکترونیکی بوده و در زمان ثبت نام هیچ گونه وجهی به غیر از پول بیمه و کتاب از دانش آموزان دریافت نخواهدشد.مدیر آموزش و پرورش شهرستان فامنین از مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی خواست تا به موضوع امتحانات نوبت دوم توجه ویژ ه ای داشته باشند و زمینه ها و مقدمات لازم برای اجرای هرچه بهتر امتحانات پایانی را فراهم آورند.رستمی درادامه سمینار به برخی از برنامه ای انجام شده و در حال انجام آموزش و پرورش شهرستان فامنین اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش یکی از تاثیر گذارترین نهادها در هر جامعه ای است و فرهنگیان نیز با انسجام و وحدت در تمامی عرصه هاسعی در اعتلابخشی نظام تعلیم و تربیت دارند. ایمانی معاون آموزش و نوآوری آموزش و پرورش شهرستان فامنین به یحث اشتغال اشاره کرد و اظهار داشت هنرستان های فنی و حرفه ای یکی از گزینه های مهم برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان است

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:43  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

جلسه کابران سامانه سوادآموزی

جلسه کابران سامانه سوادآموزی شهرستان ها در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ در سالن جلسات اداره آموزش وپرورش استان همدان تشکیل شد
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:31  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 8:4  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 7:36  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

گرامیداشت هفته مقام زن
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 10:19  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در ديدار هزاران نفر از معلمان سراسر كشور:

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در ديدار هزاران نفر از معلمان سراسر كشور:

عملكرد صحيح، مدبرانه و دلسوزانه معلم مي تواند

بنيان مستحكمي را در جامعه پايه ريزي كند

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) عملكرد صحيح، مدبرانه و دلسوزانه معلم را موجب ايجاد بنيان مستحكمي در جامعه توصيف كردندو افزودند:بدين ترتيب بسياري از مشكلات فرهنگي، اخلاقي و رفتاري در جامعه حل خواهدشد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري ،حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز (چهارشنبه) در ديدار هزاران نفر از معلمان سراسركشور، افزودند: بايد رفتار و صفات ارزشمند شهدا از جمله غيرت، همت، صداقت، سلامت، فداكاري، بينش والا، رفتار نيك با مردم و پدر و مادر،‌ و دوستان در مقابل چشم نسل جوان امروز قرار داده شود.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: علاوه بر آموزش و پرورش، دستگاههاي تبليغاتي، صدا و سيما، دستگاههاي دولتي و روحانيون نيز در معرفي الگوها و الگوسازي در جامعه، مسئوليت سنگيني بر عهده دارند.

حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي افزودند: ملت ايران همواره هوشيارانه و در لحظه لازم، كار به هنگام را انجام داده است كه نمونه بارز آن حضور گسترده و درخشان مردم در مرحله اول انتخابات مجلس در اسفند ماه بود كه اين موقعيت شناسي تأثير خود را هم گذاشت.

ايشان با اشاره به تمام نشدن كار انتخابات مجلس نهم، تأكيد كردند: ملت ايران با قدم بلندي كه در روز جمعه پانزدهم ارديبهشت برخواهد داشت با حضور در پاي صندوقهاي رأي و كامل كردن مجلس نهم، بار ديگر موقع شناسي خود را به دنيا نشان خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه در شرايط كنوني جهان ،ملتها براي دستيابي به موفقيت بايد هوشيارانه در صحنه باشند و ظرفيت هاي خود را به ميدان بياورند، افزودند: به لطف خداوند، ملت ايران، در صحنه حضور دارد و بصير و موقع شناس است و دشمن خود را هم به خوبي مي شناسد و فريب تظاهر رياكارانه او به دوستي را نيز نمي خورد.

حضرت آيت الله خامنه اي، انتخابات را يكي از مظاهر حضور در صحنه دانستند و خاطرنشان كردند: در شرايط كشمكش ميان قدرتهاي مادي، ملت ايران براي اينكه بتواند از حقوق خود و نسلهاي آينده دفاع كند، بايد همواره حضور در صحنه و هوشياري خودرا حفظ كند.

ايشان با تأكيد بر اينكه افق آينده براي ملت ايران بسيار روشن است، افزودند:‌ به فضل پروردگار قطعاً فرداي ايران اسلامي بهتر از امروز خواهد بود.


+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 9:54  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

جلسه مسئولین سوادآموزی ادارات آموزش و پرورش استان همدان در سال 91 .

اولین جلسه مسئولین سوادآموزی ادارات آموزش و پرورش استان همدان در سال 91 برگزار شد . تاریخ اطلاعیه :  09/02/91
در این جلسه عملکرد شهرستانها در سال 90 در خصوص حجم پوشش ،نحوه واگذاریها و سایر مسائل سوادآموزی مورد بررسی قرار گرفت


     در این جلسه عملکرد شهرستانها در سال 90 در خصوص حجم پوشش ،نحوه واگذاریها و سایر مسائل سوادآموزی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین معاونت سوادآموزی استان اهم برنامه ها ،راهبردها و سیاست ها و خط مشی های اجرائی سوادآموزی در سال 91 را به شرح زیر تشریح نمود

اهم فعالیت ها ،خط مشی ها و برنامه های استانی در سال 91 :

1-استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش و سایر دستگاهها .

2-بهره برداری و استفادی مطلوب از نیروی انسانی موجود .

3-ثبت اطلاعات اولیاء بی سواد دانش آموزان در سامانه ثبت نام مدارس .

4-انعقاد تفاهم نامه با کمیته امداد امام (ره)، سازمان دانش آموزی ، بهزیستی ،مدیریت مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش ،تعاون روستایی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعات .

5-استفاده و بررسی از ظرفیت سایر دستگاهها .

6- استفاده از ظرفیت مدیران مجتمع ها و مدارس مستقل و معلمان در جذب سوادآموزان

7-اهمیت به برون سپاری و واگذاریها در مسئله سوادآموزی .

8-برگزاری نشست های توجیهی با تمامی دست اندرکاران سوادآموزی .

9-کیفیت بخشی به برنامه های سواداموزی از طریق اجرای برنامه های تلویزیونی ،مسابقات فرهنگی دوره های آموزشی .

10-فعالیت در خصوص تحقق بخشیدن به هدف گذاری حجم ابلاغی سال 91 خصوصاً در نیمه اول سال .

11-به روز رسانی سامانه سوادآموزی و پالایش اسمی بی سوادان در سال 91 .

12-پیگیری جدی انسداد مبادی بیسوادی و همکاری بین بخشی با معاونت آموزش ابتدایی شهرستان و ناحیه .

13-اهمیت به ارزشیابی و سنجش به منظور تحقق اهداف کمی سوادآموزی .

 

14-نظارت مستقیم بر فرایند سوادآموزی از ستاد تا کلاس به منظور بهبود کیفیت آموزش و اجرای بهینه فرایندها .

15-قرارداد با مدیران آموزش و پرورش در خصوص لزوم اجرای حجم ابلاغی  سوادآموزان            تحت پوشش حوزه خود .

16-ارسال گزارشات شهرستانها جهت درج در سایت اداره کل .

در پایان مسئولان سوادآموزی هر یک از شهرستانها و نواحی به ذکر مسائل و مشکلات تحت حوزه خود پرداختند که مقرر شد پیگیری های لازم صورت گیرد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:15  توسط نهضت سوادآموزی استان همدان  | 

مطالب قدیمی‌تر